Objektif & Fungsi Objektif & Fungsi

 

FUNGSI

  • Pengumpulan koleksi spesis tumbuhan hidup dan herbarium melalui eksplorasi in-situ dan ex-situ.
  • Konservasi dan pemuliharaan hutan, landskap dan tumbuhan nadir;
  • Kajian dan penyelidikan berkaitan hutan, hortikultur, florikultur dan fauna.
  • Pelaksanaan program Pendidikan Botani, Tanggungjawab Sosial Korporat dan rekreasi;
  • Penyelenggaraan dan Baik Pulih Infrastruktur, Landskap Kejur dan Landskap Lembut.

OBJEKTIF

  • Merekod, memelihara dan menggalakkan pemuliharaan tumbuhan natif Malaysia khususnya spesis nadir,  sensitif serta yang bernilai tinggi dari hutan tropika Negara
  • Mendidik dan mewujudkan kesedaran awam tentang kepentingan tumbuhan dan hutan tropika sebagai sebahagian dari ekosistem
  • Memupuk semangat menghargai khazanah alam dengan kepelbagaian spesis tumbuhan yang terdapat di hutan tropika Malaysia; dan
  • Mewujudkan peluang-peluang aktiviti rekreasi kepada masyarakat dengan taman yang menarik dalam persekitaran semula jadi