Objektif & Fungsi Objektif & Fungsi

  • Sebagai pusat pendidikan, penyelidikan saintifik dan pemuliharaan bagi pembangunan botani, hortikultur, pertanian serta bidang lain yang berkaitan.
  • Sebagai pusat pendidikan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai peranan tumbuh-tumbahan dan sumber hutan.
  • Sebagai pusat mendokumentasi, melindungi, pelihara dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan asli yang jarang dijumpai, terancam dan bernilai di Malaysia.
  • Untuk meningkatkan kesedaran supaya menghargai sumber tumbuh-tumbuhan di Malaysia.
  • Menjadi salah satu pusat rekreasi yang berkonsepkan alam semula jadi kepada masyarakat.