Pegawai CIO Pegawai CIO

Nurul Wardina binti Abdullah

Pegawai Perhubungan Awam

E-mel: nurulwardina@moa.gov.my

 

Pendidikan

 • Ijazah Sarjana Muda (Kepujian)Pengurusan Pelancongan, UiTM Shah Alam - 2008
 • Diploma Pengurusan Pelancongan, UiTM Lendu, Melaka - 2006

Keahlian Ikhtisas

 • 2008, Pegawai Penyelidik (Kontrak) UITM
 • 2008, Pegawai Perhubungan bagi Competition Stetson Show Band Canada, Kuala Lumpur World Marching Band Competition (KLWMBC) 2009
 • 2009 - 2010, Pegawai Skim Perkhidmatan Singkat (SPS), Istana Budaya
 • 2009, Sukarelawan Sebagai Ketua Pegawai Perhubungan bagi Kuala Lumpur World Marching Band Competition (KLWMBC) 2010
 • 2010 - 2012, Pegawai Pelancongan, Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia
 • 2012 - sehingga kini, Pegawai Penerangan, Jabatan Penerangan Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia
 • 2012 - 2013 Pegawai Perhubungan Awam (Kader), Kolej Komuniti Sabak Bernam, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
 • 2013 - 2018, Penolong Pengarah Cawangan Khidmat Pengurusan dan Kewangan, Jabatan Penerangan Malaysia Selangor
 • 2019 - sehingga kini, Pegawai Perhubungan Awam (Kader), Taman Botani Negara Shah Alam, Bahagian Industri Asas Tani, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia