Arkib Tender dan Sebutharga Arkib Tender dan Sebutharga

Arkib Tender dan Sebutharga

BIL
TAJUK DAN KOD RUJUKAN SEBUT HARGA
KOD BIDANG
TARIKH TAKLIMAT / LAWATAN TAPAK
TARIKH TUTUP SEBUT HARGA
PAPAR FAIL PEMBERITAHUAN (IMEJ)
1

SEBUT HARGA (B) TBNSA

1) Perkhidmatan Pembaikpulihan Sistem Pemampat Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Iklim Sederhana Empat Musim (RISEM), Taman Botani Negara Shah Alam (TBNSA)

2) Perkhidmatan Menaiktaraf Lampu Jalan (Cekap Tenaga) Dan Kerja Yang Berkaitan Di Taman Botani Negara Shah Alam (TBNSA)

Tiada Kod Bidang dimasukkan

Tiada Tarikh Taklimat / Lawatan Tapak dimasukkan 08 Ogos 2017 (Selasa), Jam 12.00 tengahari

 

-
2

IKLAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, TANDAS, KOLAM RENANG, MEMBERSIH KAWASAN, MEMOTONG RUMPUT, MENCUCI LONGKANG/PARIT/TAKUNGAN (sump), MENYELENGGARA LANDSKAP DAN MEMUNGUT SAMPAH DI TAMAN BOTANI NEGARA SHAH ALAM (TBNSA) BAGI TEMPOH DUA PULUH EMPAT (24) BULAN

Tiada Kod Bidang dimasukkan

25.05.2017 (Khamis), Jam 9.30 pagi 15.06.2017 (Khamis), Jam 12.00 tengahari -
3

Perkhidmatan Penyewaan, Penghantaran, Installasi, Pengujian, Pentauliahan, Penyelenggaraan Set Komputer Dan Perisian Untuk Taman Botani Negara Shah Alam (TBNSA)

Tiada Kod Bidang dimasukkan

07.04.2017 (Jumaat), Jam 9.00 pagi 14.04.2017 (Jumaat), Jam 12.00 tengahari -
4

SH/TBNSA/SPNP/02/2017

Perkhidmatan Penyewaan Mesin Fotostat Bagi Tempoh Tiga Puluh Enam (36) Bulan di TBNSA

Tiada Kod Bidang dimasukkan

Tiada Tarikh Taklimat / Lawatan Tapak dimasukkan 20/04/2017 (12:00 tengahari) -
5

 SH(B)/TBNSA/SPPT/06/2016

Perkhidmatan Pembekalan Tayar dan Tiub Kenderaan di TBNSA


110301 atau 110302
(Pengangkutan,Kompo
nen dan Aksesori
Kenderaan / Jentera
Berat)

Tiada Tarikh Taklimat / Lawatan Tapak dimasukkan 14 Jun 2016
(Selasa)
Jam 12.00
tengahari
6

 SH(B)/TBNSA/SPPT/04/2016

Perkhidmatan Pembekalan Peralatan & Alat Ganti Mekanikal Di Taman Botani Negara Shah Alam


110301 atau 110302
(Pengangkutan,Kompone
n dan Aksesori
Kenderaan / Jentera
Berat)

Tiada Tarikh Taklimat / Lawatan Tapak dimasukkan 14 Jun
2016
(Selasa)
Jam
12.00
tengahari
7

 SH(B)/TBNSA/SPPT/02/2016

Pembekalan Bahan Pendingin (R22), Peralatan & Alat Ganti Compressor Di Rumah Iklim Sederhana Empat Musim (RISEM), Taman Botani Negara Shah Alam


130101 atau 220504
(Mesin dan Kelengkapan Bengkel,Mesin dan Kelengkapan Woksyop)

Tiada Tarikh Taklimat / Lawatan Tapak dimasukkan 14 Jun 2016
(Selasa)
Jam 12.00 tengahari
8

 SH(B)/TBNSA/SPPT/03/2016

Perkhidmatan Penyelenggaraan Serta Pengujian Dan Penatahan (Calibration) Geganti Perlindungan Pada Feeder Pillar Dan Compact Sub Serta Peralatan Elektrik Yang Berkaitan Di Taman Botani Negara Shah Alam (TBNSA)


220503
(Perkhidmatan Perkakas /Sistem Elektrik)

Tiada Tarikh Taklimat / Lawatan Tapak dimasukkan 14 Jun 2016
(Selasa)
Jam 12.00 tengahari
9

 SH(B)/TBNSA/SPPT/01/2016

Perkhidmatan Pembekalan dan Penanaman Benih Padi di TBNSA


070201
(Perkhidm
atan
pembekal
an –
Tanaman/
baka/beni
h
semaian)

13 Mei 2016
(Selasa)
Jam: 9.00 pg
Amphiteater Pusat,
Taman Botani
Negara Shah Alam
(KEHADIRAN
WAJIB
)
13 Mei 2016
(Jumaat)
Jam 12.00
tengahari
10

 X0171202031140001 

 Perkhidmatan Penyewaan Mesin Fotostat Bagi
 Tempoh Tiga Puluh Enam (36) Bulan di Taman
 Botani Negara Shah Alam


 221502 -
 (Perkhidmatan
 Penyewaan
 Dan Pengurusan)
 Mesin dan
 Peralatan Pejabat

Tiada Tarikh Taklimat / Lawatan Tapak dimasukkan 5 Ogos 2014
(Selasa)
12.00 tengahari
11

 MOA/TBNSA/T/1/2014 

 Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Tandas,
 Kolam Renang, Membersih Kawasan,
 Memotong Rumput,
 Mencuci Longkang/Parit/Takungan (sump),
 Menyelenggara Lanskap dan
 Memungut Sampah
 di Taman Botani Negara Shah Alam (TBNSA)
 bagi Tempoh Dua Puluh Empat (24) Bulan

 

hsdsdass


 221001,221002
 dan 221003

17 Oktober 2014
(Jumaat)
Jam : 9.30 pagi

Amphiteater
Pusat, Taman
Botani Negara
Shah Alam,
40000 Shah
Alam, Selangor
07 November 2014
(Jumaat)

Jam 12:00 tengahari