Empangan Sungai Baru Empangan Sungai Baru

Java Popup Window Example

Sumber bekalan air utama untuk penduduk Klang Utara pada tahun 1930-60-an, kini empangan ini menjadi habitat pelbagai jenis ikan air tawar. Pelajari dan kagumi bagaimana pelbagai jenis ikan dibiak di dalam sangkar di sini.